15 Ekim 2021
İhracatta katma değer

İhracatta katma değer

Her ülke için ihracat rakamlarının yükselmesi iyidir, fakat bu ihraç edilen mal ve hizmetin milli katma değeri yüksek ise yani imalat için kullanılan mal ve hizmet yerli ise çok daha iyi olur. Yoksa ihraç edilen mallar ithalat ağırlıklı ise dış ticaret açığı ortaya çıkar.  

KATMA DEĞER NEDİR:

 Belli bir mal veya hizmetin satış fiyatından, o ürünü meydana getirmek için satın alınan mal ve hizmetin  bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. Bu satın alınan mal ve hizmetler ulusal kurumlardan alınıyorsa buna milli katma değer deniliyor. Eğer bu mal ve hizmetler ithalat yoluyla tedarik ediliyorsa bu da milli olmayan katma değer oluyor. Maalesef ülkemizde milli olmayan katma değer bir hayli yüksek.

Ülkemizde ihraç edilen malların ithal girdisi her sektöre göre değişse de ortalaması %60 civarındadır. Bunun %70 civarı olduğunu söyleyen ekonomistler de var. Bu da ülkemizde dış ticaret açığını oluşturmaktadır. Bu açığın bazı temel nedenleri olmaktadır. Öncelikle yerli üretimin olmaması ya da azlığı en başta gelen sebeplerdendir. Yerli üretimin azlığı dışa bağımlı olmayı tetikleyerek dış ticaret açığının artmasına neden olur. Var olan yer altı ya da yer üstü kaynaklarının yeterince kullanılamaması da dış ticaret açığına neden olabilir.

 Dış Ticaret Açığının Kapanması İçin Neler Yapılabilir?

Öncelikle yerli üretime hız vermek gereklidir. Yer altı kaynaklarının daha iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak gerekir. Yeni yer altı kaynaklarını keşfetmek bu konuda önemlidir. Yer üstü kaynakların da kullanımı dikkate alınmalıdır. Bu şekilde açığın kapanması ticaretin dengelenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Özet olarak dış ticaret açığını kapatmanın yollarını 4 başlık halinde yazalım:

1.    İthal mallara olan talebi azaltmak

2.    Yer altı ve yer üstü kaynakları rantabl bir şekilde değerlendirmek

3.    Döviz kurunun devamlı yükseliş trendinde olduğu bir durumda ürünleri sabit kurdan almak

4.    Yerli ürünleri kullanmayı teşvik etmek.

Bu yazı 237 kişi tarafından görüntülendi.

Yorum Ekle

Tüm alanları doldurmak zorunludur