Damat Koğuşu

Tarih : Görüntülenme Sayısı: 71

Damat Koğuşu İlker Savaşkurt'un yönettiği Damat Koğuşu‚ tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşa yeni getirilen Yusuf'un hikâyesi üzerinden cezaevlerindeki yasa dışı adalet sağlama düzenini irdeliyor.

"Damat Kog?us?u"‚ tecavüz suçlularının bulundug?u kog?us?lara verilen isimdir. Bu kog?us?larda‚ yargının adaletine inanmayanlar‚ kendi yasa dıs?ı "adalet"ini kurar. Bu acımasız sistem içinde‚ "ceza" bir gelenek‚ "infaz" ise kaçınılmazdır. Taciz‚ tecavüz‚ çocuk istismarı gibi suçları kesinles?mis? olanların‚ cinayet suçlusu gözü pek mahkumlarla aynı yerde tutuldug?u‚ korku ve dehs?etin‚ is?kencenin ve acının her an yas?andıg?ı bu yerde "merhamete" yer yoktur . Damat kog?us?larının‚ Türkiye'de yas?anmıs? gerçek öykülerinden ilham alınan filmde‚ tecavüz suçlamasıyla kog?us?a getirilen bir gencin (Yusuf) ekseninde‚ bu kog?us?ta gerçekles?en olaylar anlatılmaktadır. Kimin masum‚ kimin suçlu oldug?unun adım adım anlas?ıldıg?ı hikayede‚ içeride yas?anan s?iddet tüm gerçeklig?iyle aktarılır.