14 Kasım 2022
Sayıştay  Denetçisi; Başakşehir Belediyesi Kamu arazilerini sitelere peşkeş​ çekiyor.

Sayıştay Denetçisi; Başakşehir Belediyesi Kamu arazilerini sitelere peşkeş​ çekiyor.

Sayıştay, Başakşehir Belediyesi’nde de çok sayıda usulsüzlük tespit etti. Denetçiler, yıl boyunca süreklilik arz eden bazı mal alımlarının ihale yerine, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiğini belirledi. Belediye, bu işlemlerin gerekçesi olarak “Covid-19 salgını ile dolar kurundaki dalgalanma”yı gösterdi.

Bunun dışında imar planında yeşil alan, park ve benzeri şekilde kamunun kullanımına ayrılan yerlerin, konut site yönetimleri tarafından etrafları çevrilerek sadece site sakinlerinin kullanımına izin verecek şekilde kullanıldığı tespit edildi. Buna rağmen AKP’li belediyenin söz konusu alanlar için ilgili kanun gereği ecrimisil ve tahiye işlemlerini yapmadığı da belirlendi. 34 kısmın işgal altında olduğu kaydedilirken belediye, bedelsiz kullanımın giderilmesi için çalışmaların yapılacağını bildirdi.

GERİ DÖNÜŞÜM RANTI

Belediyenin yetki alanındaki ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması işi, bir protokolle özel bir firmaya ihalesiz devredildi. Yapılan incelemede, protokole göre gelirin yüzde 80’inin belediyeye kalan yüzde 20’nin ise firmaya ait olduğu görüldü. Ancak 2021 yılında belediye kasasına herhangi bir tutar aktarılmadı. Sayıştay denetçisi, “Söz konusu hizmetlerin idarece yapılmaması veya yapılamaması durumunda, ihale mevzuatına uygun olarak kiraya verilmesi kamu yararına olacak” dedi. Sayıştay’ın diğer tespitleri ise şöyle:

Belediye, İhale Kanunu kapsamında kiraya verdiği 19 taşınmazı, kira süresi sonunda yeniden ihale düzenlenmeden aynı kişilere kiraya verdi.

İşyeri açma izni olmadan faaliyette bulunan 357 iş yerine idari para cezası uygulanmadı.

Belediye tarafından “sözleşmeli” olarak istihdam edilen iki personel müdür olarak görevlendirildi.

İdarece, bir kamu idaresine tahsis edilen taşıtların akaryakıt giderleri belediye bütçesinden karşılandı.

BELEDİYE KAMU KURUMLARINA BORÇLU

Sayıştay raporunda, belediyenin diğer kamu idarelerine olan borçlarının zamanında ödenmemesi nedeniyle bütçeye ek faiz yükü oluştuğu tespit edildi.

Diğer ödemelere öncelik verilmesi nedeniyle yıllar itibariyle biriken ve vadesi geçmiş kamuya olan borçların kanunlar çerçevesinde yapılandırıldığı ve vadesinde ödenmeyen toplam 46 milyon 458 bin 306 TL prim ve kamu payı borcunun yapılandırması kapsamında belediyeye toplam 33 milyon 943 bin 942 TL ek faiz yükü oluştuğu kaydedildi.

Bahsedilen yapılandırma işlemlerinden sonra da vergi ve kamu payı borçlarının yine ödenmediği kaydedildi.

Bu çerçevede dönem sonu itibariyle 18 milyon 203 bin 604 TL'si vergi, 2 milyon 870 bin 234 TL'si SGK primi ve 69 milyon TL'si “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı” borcu olmak üzere kamu idarelerine karşı yapılandırma sonrası toplam 90 milyon 104 bin 398 TL yeni borç stokunun oluştuğu tespit edildi.

VE DAHASI.........

Kaynak: BİRGÜN

Bu yazı 978 kişi tarafından görüntülendi.

Yorum Ekle

Tüm alanları doldurmak zorunludur