11 Eylül 2022
İstanbul Başakşehir'de 12.122 m² yüzölçümlü hisseli arsa mahkemeden satılıktır

İstanbul Başakşehir'de 12.122 m² yüzölçümlü hisseli arsa mahkemeden satılıktır

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri İstanbul İl, Başakşehir İlçe, 559 Ada, 1 Parsel, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KARTALTEPE Mevkii, İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ,İKİTELLİ -2 MAH, KARTALTEPE MEVKİİ 559 ADA 1 PARSEL12.122,11 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ, ARSA

Adresi Prof Dr Necmettin Erbakan Caddesi, İskender Paşa Sokak Başakşehir/ İSTANBUL

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mah, Kartaltepe Mevkii, 559 Ada, 1 Parsel numaralı, 12.122,11 m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa

7-İmar Durumu Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.07.2021 tarih 60078 sayılı yazısında; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başakşehir Mahallesi, Ikitelli Kartaltepe Mevkii, 559 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait İmar durumunu, yazının tarihi itibari ile 1/1000 ölçekli * 03.06.2011 t.t.' li Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı “ kapsamında kısmen Yol'da kısmen Konut Alanında E:2,00 H: Serbest'tir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle...” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Belirtilen kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (İmar durumu vb. Belgeler ) düzenlenememektedir.” olduğu anlaşılmıştır.

8- Tapu Kaydı İpotek Bilgileri :

1Alacaklılar; Erol Paçaman ( Mehmet oğlu) Şenol Paçaman (Mehmet oğlu) Enbiye Paçaman ( Ramazan kızı), Zeynep Adin (Mehmet Kızı)
Borç Tutarı: 1090000.00 TL, Tes.Tarihi-Yevmiye 03.112020-31246
Borçlu : Mahmut Alper Tuğsuz Mustafa oğlu,
İpoteğin Konulduğu Hisse: Başakşehir, İkitelli 2 Mah, 559 ada 1 parsel, hisse pay/payda 7/160 Borçlu Malik Mahmut Alper Tuğsuz Malik Borç 4360000.00 tescil tarihi yevmiye 03/11/2020/31246
2-Alacaklı Naciye Fidancı (Şakir kızı) Borç Tutarı 450000.00TL, Tesis tarihiYevmiye 12/07/2021-23695 Borçlu Mahmut Alper Tuğsuz Mustafa oğlu,
İpoteğin konulduğu hisse: Başakşehir İkitelli 2 Mah 559 ada 1 parsel, hisse pay/payda 3/400 Borçlu Malik Mahmut Alper Tuğsuz, Malik Borç 450000.00 TL tescil tarihi yevmiye 12/07/2021-23695
3-Alacaklı Ali Rıza Akıncı (Şerif oğlu) Borç Tutarı 450000.00TL tesis tarihi yevmiye 12/07/2021-23695 Borçlu Mahmut Alper Tuğsuz Mustafa oğlu,
İpoteğin Konulduğu Hisse: Başakşehir, İkitelli 2 Mah. 559 ada 1 parsel, hisse pay/payda 3/400, Borçlu Malik Mahmut Alper Tuğsuz, Malik Borç 450000.00 TL tescil tarihi yevmiye 12/07/2021-23695
4-Alacaklı Davut Turgut (Mehmet oğlu) Borç Tutarı 229000.00 TL Tesis tarihi yevmiye 15/04/2016-7705 Borçlu Mahmut Alper Tuğsuz Mustafa oğlu
İpoteğin konulduğu hisse: Başakşehir İkitelli 2 Mah 559 ada 1 parsel, hisse pay/payda 37/480 Borçlu Malik Mahmut Alper Tuğsuz, Malik Borç 229000.00 TL, tescil tarihi yevmiye 15/04/2016-7705
5-Alacaklı Mehmet Helvacıoğlu (Hasan oğlu) Borç Tutarı 230000.00 TLTescil tarihi yevmiye 23/12/2020 -37684
İpoteğin konulduğu hisse Başakşehir İkitelli 2 Mah 559 Ada 1 parsel, hisse pay/payda 311/1200 Borçlu Malik Mahmut Alper Tuğsuz Malik Borç 230000.00 TL Tescil tarihi yevmiye 23/12/2020 37684
6-Alacaklı Remziye Kozat (Hasan kızı) Borç Tutarı 190000.00 tesis tarihi yevmiye 23/12/2020 37684
İpoteğin konulduğu hisse Başakşehir İkitelli 2 Mah. 559 ada 1 parsel hisse pay/payda 37400 Borçlu Malik Mahmut Alper Tuğsuz, Malik Borç 190000.00 tescil tarihi yevmiye 23/12/2020-37684

9- HALİ HAZİR DURUMU : Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi 559 ada 1 nolu parsel de yer almaktadır. Başakşehir ilçesi, İstanbul da gerek sanayi gerekse detoplu yapılaşma alanında en gelişmiş bölgelerin ilk sıralarında yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz etrafında toplu konutların sitelerin bulunduğu bir mevkidedir. Prof Dr Necmettin Erbakan Caddesi ile kesişen İskender Paşa Sokak üzerinde yer almaktadır. Hürriyet Bulvarına 50-60 m Başakşehir Olimpiyat stadına 450 m. Başakşehir Fatih Terim Stadyumuna 2 km, Başakşehir Şehir Hastanesine 1.5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yapımı devam eden 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanan M3 metro hattı uzatım projesi içerisinde yer alan Onur kent Metro Durağı satışa konu taşınmaza 110 m mesafede olup 3-4 dakikalık uzaklıkta bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup Teknik ve Sosyal alt yapı tamamlanmıştır. Otobüs duraklarına yürüme mesafesinde su, elektrik, kanalizasyon, sağılık tesisi vb. Her türlü imkanlara ulaşılabilir durumdadır. Çevresinde ilköğretim okulları, Anadolu liseleri bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın büyük bir bölümünün üzerinde boş arsadır, ancak bir takım meyve ağaçları ile arsanın bir bölümünün üzerinde tek kat gece kondu tarzında yapı bulunmaktadır. Gecekondu alanı 9,00mX17,50= 157,50m2olduğu,anlaşılmıştır.

Yüzölçümü 12.122,11 m2
Kıymeti 242.765.150,00 TL
KDV Oranı %8 (29/03/2022 tarih 31793 sayılı Gazetede Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KDV oranın %8 olduğu anlaşılmıştır.)
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir.
1. Satış Günü 28/11/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 30/12/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Kartaltepe Malazgirt Cad. No: 2-4 Küçükçekmece Adliyesi 2. Sulh Mahkemesi 2. Kat Duruşma Salonu 269 No: Oda Küçükçekmece/İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Vakıflar Bankası Cennet Mahallesi Şubesinin TR840001500158007292185569 Iban numaralı hesabına ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Teminat tutarını banka hesabına veya mahkemeler veznesine yatırılmayanlar kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/08/2022

Bu yazı 1407 kişi tarafından görüntülendi.

Yorum Ekle

Tüm alanları doldurmak zorunludur