30 Eylül
Çinliler Çin Seddi'ni Neden İnşa Ettiler 

Çinliler Çin Seddi'ni Neden İnşa Ettiler 

Çinliler savaşlardan yorulup, barış içinde yaşamaya karar verirler ve büyük Çin Seddi'ni inşa ederler. 

Yüksekliğinden dolayı hiç kimsenin tırmanamayacağını düşünürler. 
Fakat inşasından sonraki 100 yılda Çin Hanedanlığı 3 misli fazla işgale uğrar.

Düşman piyade sürülerinin hiçbir zaman duvara tırmanma yada duvara dahletmeye ihtiyaçları olmaz. 

Çünkü düşmanları, muhafızlara rüşvet verir ve kapılardan girerler.

Bu hikayede; Çinliler duvar inşa etmişlerdi fakat duvar muhafızlarının karakterlerini inşa edememişlerdi.
Neticeten, insan karakterini inşa etmek başka her şeyin inşaasından önce gelir.

Talebelerimizin bu günkü ihtiyacı işte budur.

Bir oryantalistin dediği gibi; 

Eğer bir milletin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız 3 yol var;

1)-Aile yapısını tahrip edin.

2)-Eğitimini tahrip edin.

3)-Rol modellerini ve referanslarını küçümseyin.(alçaltın.)

1)-Aileyi tahrip etmek için annenin rolünü küçümseyin ki o ev hanımı olmaktan utansın

2)-Eğitimi tahrip etmek için;
Hocalara önem vermiyeceksiniz ve cemiyetteki itibarlarını düşüreceksiniz ki talebeleri onu hakir görsün, küçümsesin.

3)-Rol modellerin (haysiyetini) küçültün.
Alimlerin sinsice mahvına çalışın ta ki onlardan şüphe duyulsun, kimse onları dinlemesin yada takip etmesin...

Şuurlu anne kaybolduğunda, adanmış hocalar kaybolduğunda ve rol modeller itibarsızlaştırıldığında KİM gençlere DEĞERLERİ öğretecek ?

Sizin evinizin hala istila edilmediğini mi düşünüyorsunuz yoksa?

Bu yazı 530 kişi tarafından görüntülendi.

Yorum Ekle

Tüm alanları doldurmak zorunludur